Tổng quan

Tổng quan Chương trình

1. Mô tả Chương trình

Tên bằng cấp  VinUniversity General Education (GenED)
Thời lượng chương trình –  Một phần bắt buộc của chương trình học Đại học.

– Tất cả sinh viên sẽ hoàn thành các yêu cầu giống nhau ở mọi ngành học.

Tổng số tín chỉ/giờ – Môn có tín chỉ: 27 tín chỉ

– Các môn không tín chỉ: 45 giờ học

(*) Giáo dục Quốc phòng (165 giờ liên thông) theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ GD&ĐT.

Chương trình Giáo dục Đại cương(GenEd) của VinUni truyền tải đến sinh viên các giá trị, năng lực, kỹ năng và kiến thức cần thiết để ứng phó với thế giới mới đầy bất định, định hướng sinh viên trở thành những nhà lãnh đạo có trách nhiệm và truyền cảm hứng.

Tại VinUni, GenEd chính là ngôi nhà đầu tiên của mỗi sinh viên khi bước vào hành trình khám phá bản thân. GenEd được ví như “cửa ngõ” giữa quá khứ và tương lai, giữa lý thuyết và thực hành, giữa địa phương và toàn cầu.

Để cống hiến cho xã hội bằng cả trái tim và khối óc, sinh viên tham gia chương trình GenEd sẽ được trau dồi sáu đức tính: Tính cách, Năng lực, Tư duy phản biện, Khả năng lãnh đạo, Tinh thần khởi nghiệp và Nhận thức về Toàn cầu-Tự hào Quốc gia.

2. Mục tiêu học tập

Mục tiêu học tập của chương trình phù hợp với sứ mệnh của VinUni, các giá trị cốt lõi và các phẩm chất chung của sinh viên (EXCEL: Sự thấu cảm, Năng lực vượt trội, Sáng tạo, Tư duy khởi nghiệp, Lãnh đạo). Có ba mục đích và chín mục tiêu học tập như sau:

Mục tiêu 1: Phát triển và nuôi dưỡng các giá trị Chương trình GenED phát triển và nuôi dưỡng các giá trị nền tảng để bồi đắp thành công cho mỗi cá nhân cũng như năng lực đóng góp cho cộng đồng cả ở cấp địa phương và toàn cầu.
Mục tiêu 2: Khuyến khích kỹ năng chuyển đổi Chương trình GenED khuyến khích sinh viên phát triển các kỹ năng chuyển đổi để đạt được thành công ngoài đời học đại học.
Mục tiêu 3: Mở rộng tầm hiểu biết và trí tò mò Chương trình GenED mở rộng tầm hiểu biết và khuyến khích trí tò mò trong sinh viên.

 

1. Chương trình giảng dạy

Chương trình GenED bao gồm ba phần: Môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành và hoạt động ngoại khóa với 27 tín chỉ:
No Name of Courses Total
GENERAL EDUCATION (GenED)
I.1 University Core Requirement 12
ENGL1010/1020
Academic English course (*)
3
ENTR1020
Agile Innovation and Entrepreneurship (**)
3
LEAD1030
Leadership and Team building bootcamp (*)
2
THINK1010
Critical thinking
2
HASS1070
Cross Cultural Navigation
2
Total GENERAL EDUCATION (GenED) 27
I.2 VCOR1021/22
Healthy Lifestyle 1,2 (1)
45 hours
Distributional Requirement
I.2 HASS1010
Marxism-Leninism Philosophy (Philosophy Science and Society) (2)
3
HASS1020
Marxism-Leninism Political Economy (Global Political Economy) (3)
2
HASS1030
Scientific Socialism (Politics and Social Change) (4)
2
HASS1041/42
Ho Chi Minh Ideology (Vietnam: History and Cultures II) (5)
2
HASS1050
History of the Communist Party (Vietnam: History and Cultures I) (6)
2
Arts Courses (7)
(Students select one course in the pool, i.e ARTS1010, MUSI1010, ARTS1020A/B)
1
I.3 Co-curricular Learning
OASIS (Orientation – Academic Skills – Identity and Service)
3
II NATIONAL DEFENSE EDUCATION 165 hours

Ghi chú:

  • (*) Tiếng Anh học thuật 1 (ENGL1010) và Tiếng Anh học thuật 2 (ENGL1020) áp dụng cho các Khóa học 2020 và 2021. Kể từ Năm học 2022-2023, sinh viên chỉ bắt buộc học một môn Tiếng Anh học thuật (3 tín chỉ), môn còn lại là tùy chọn. Tên và mã của khóa học là dự kiến và có thể thay đổi. (**) Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp sẽ hợp nhất thành một môn học duy nhất với 3 tín chỉ từ Năm học 2022-2023. (***) LEAD1010-Phát triển năng lực lãnh đạo áp dụng cho Khóa 2021. LEAD1020-Thái độ Tổ chức áp dụng cho Khóa 2020. Kể từ Năm học 2022-2023, LEAD1010, LEAD1020 và Chương trình đào tạo lãnh đạo sẽ được tích hợp vào Chương trình đào tạo LEAD1030-Lãnh đạo và Xây dựng nhóm (2 tín chỉ). (Update lại thông tin năm học 2023-2024)
  • (1) Đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT về Giáo dục thể chất và các môn bắt buộc. Yêu cầu của Bộ GD&ĐT đối với môn giáo dục thể chất là thời lượng học 45 giờ (tương đương 3 tín chỉ) nhưng không được tính vào tổng số tín chỉ.
  • (2, 3, 4, 5, 6) nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) về giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên đại học.
  • (7) Các khóa học nghệ thuật:
    • Học sinh có thể chọn ARTS1010 hoặc MUSI1010 để đáp ứng yêu cầu về giáo dục khai phóng.
    • Đối với chương trình Bác sĩ Y khoa, sinh viên phải đăng ký khóa học Nhân văn Y tế để đáp ứng yêu cầu về giáo dục khai phóng. Sinh viên có thể tham gia các khóa học khai phóng khác (tức là ARTS1010 hoặc MUSI1010, v.v.) như (các) khóa học tự chọn.
  • Giáo dục Quốc phòng là yêu cầu của chính phủ đối với tất cả học sinh quốc tịch Việt Nam và dưới sự triển khai của CAS.

2. Mô tả khóa học

Nhấp vào đây để đọc miêu tả cụ thể của các khóa học.