Cử nhân Truyền thông Đa phương tiện

Cử nhân Truyền thông Đa phương tiện

Chương trình Cử nhân Truyền thông Đa phương tiện tại Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng, Đại học VinUni tập trung trang bị cho sinh viên nền tảng lý thuyết, kỹ năng đa nền tảng tiên tiến và kiến thức công nghệ tích hợp để ứng dụng và thích nghi với sự phức tạp và đòi hỏi ngày càng cao của thời đại bùng nổ thông tin và các phương tiện truyền thông mới.

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao, có kỹ năng giao tiếp đa văn hóa và khả năng ứng dụng sáng tạo kiến thức nền tảng liên quan và kiến thức chuyên ngành truyền thông vào công việc trong môi trường học thuật và nhiều ngành công nghiệp sáng tạo hoặc bất cứ nơi nào cần có chuyên môn về sử dụng kỹ thuật đa phương tiện.

Trong năm cuối, sinh viên sẽ tham gia chương trình thực tập hoặc thực hiện dự án cuối khóa. Đây là cơ hội để sinh viên “học bằng cách làm”, áp dụng những kỹ năng và kiến thức đã học trong chương trình vào thực tế, xây dựng mối liên hệ sâu sắc hơn với các doanh nghiệp trong ngành và củng cố định hướng phát triển nghề nghiệp của mình.

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Truyền thông đa phương tiện tại Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng, Đại học VinUni sẽ có sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề truyền thông trong thực tiễn và kinh nghiệm làm việc thực chiến trong lĩnh vực Truyền thông kỹ thuật số và Quan hệ công chúng, cũng như các kỹ năng mềm như tự học, kỹ năng học tập suốt đời và khả năng lãnh đạo.

Với những kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, cùng vốn kiến thức tiếng Anh sâu rộng và kiến thức bổ trợ về kinh tế, xã hội phát triển được qua chương trình, sinh viên tốt nghiệp ngành truyền thông không chỉ có thể tham gia vào thị trường lao động trong nước mà còn cả ở nước ngoài với các vị trí chuyên môn đa dạng như cán bộ truyền thông, chuyên gia truyền thông chuyên nghiệp, cao hơn là nắm giữ các vị trí như quản lý truyền thông hay thậm chí là giám đốc truyền thông tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, sứ quán các quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Một số con đường phát triển sự nghiệp phổ biến bao gồm:

Trợ lý sản xuất Nhà thiết kế ứng dụng
Chuyên gia thiết kế đồ họa Nhà thiết kế trò chơi điện tử
Chuyên gia Marketing và Thương hiệu Họa sĩ hoạt hình
Giám đốc quảng cáo Nhà thiết kế bao bì và sản phẩm
Cán bộ quan hệ công chúng Giám đốc nghệ thuật
Người viết quảng cáo Kỹ sư thiết kế
Biên tập viên Nhà thiết kế giảng dạy
Nhà báo

 

Khóa học Đại cương (Năm 1)

Số Tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Khóa học Nền tảng (Năm 2)

Số Tín chỉ: 2

Số Tín chỉ: 2

Số Tín chỉ: 3

Số Tín chỉ: 3

Số Tín chỉ: 3

Khóa học Chuyên môn: Truyền thông Số

(Các khóa học sẽ được phân chia trong Năm 3 và Năm 4)

Số Tín chỉ: 3

Số Tín chỉ: 3

Số Tín chỉ: 2

Số Tín chỉ: 3

Số Tín chỉ: 3

Số Tín chỉ: 3

Số Tín chỉ: 3

Số Tín chỉ: 3

Số Tín chỉ: 3

Khóa học Chuyên môn: Quan hệ Công chúng

(Các khóa học sẽ được phân chia trong Năm 3 và Năm 4)

Số Tín chỉ: 3

Số Tín chỉ: 3

Số Tín chỉ: 2

Số Tín chỉ: 3

Số Tín chỉ: 3

Số Tín chỉ: 3

Số Tín chỉ: 3

Số Tín chỉ: 3

Số Tín chỉ: 3