Lối sống Khỏe mạnh

Lối sống Khỏe mạnh

Như tên gọi của nó, Lối sống khỏe mạnh là một môn học bắt buộc không tín chỉ của Chương trình GenEd dành cho sinh viên Đại học, cung cấp các lớp kiến thức, kỹ năng và bài tập cần thiết để sinh viên hình thành thói quen rèn luyện bản thân để khỏe mạnh về thể chất, tinh thần, xã hội và tâm hồn. Sinh viên phải hoàn thành Môn học trong năm học đầu tiên theo yêu cầu tốt nghiệp.

Môn học sẽ hướng dẫn sinh viên đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn trong cuộc sống hàng ngày. Một lối sống lành mạnh bao gồm có một tâm trí, cơ thể khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn, và khả năng tiếp thu thông tin đúng cách. Do đó, sinh viên sẽ được cố vấn và định hình theo quan điểm riêng, nhấn mạnh sự cần thiết của việc sống một cuộc sống cân bằng. Sinh viên sẽ có kiến thức về những gì cần thiết để đạt được các mục tiêu sức khỏe tổng thể bằng cách thảo luận về các thành phần của lối sống lành mạnh. Dinh dưỡng và chế độ ăn uống sẽ giúp sinh viên xua tan những quan niệm sai lầm phổ biến về cách thức và những gì cần tiêu thụ để đạt được kết quả sức khỏe mong muốn.

Môn học nhằm mục đích tích hợp kiến thức vào thói quen hàng ngày hiện có và trong suốt cuộc đời của sinh viên bằng cách ứng dụng các nguyên tắc vào thực tế. Phần lớn môn học sẽ diễn ra ở nhiều môi trường và địa điểm khác nhau để sinh viên tiếp xúc với nhiều loại thiết bị và tài nguyên thể dục thể thao, giúp sinh viên duy trì một nền tảng lành mạnh.