Về CAS

KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC KHAI PHÓNG CHO CUỘC SỐNG

Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng trau dồi sáu đức tính để thành công: Tính cách, Năng lực, Tư duy Phản biện, Khả năng Lãnh đạo, Tinh thần khởi nghiệp, và Niềm tự hào Quốc gia-Nhận thức Toàn cầu. Viện Khoa học & Giáo dục Khai phóng cam kết đào tạo phần lớn chương trình giáo dục Đại cương của VinUni và điều phối các môn học của các Viện khác, đào tạo các chương trình trong ngành/đa ngành/liên ngành. Chúng tôi mong muốn mang đến sự xuất sắc trong chương trình đào tạo trong và sau đại học; nghiên cứu sự đa dạng, khát khao khám phá tri thức (khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn hoặc liên ngành), học tập cá nhân hóa và học tập suốt đời.

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn: Đạt tiêu chuẩn đánh giá sự phát triển cùng với các trường đại học hàng đầu.

Sứ mệnh: Gia tăng trải nghiệm sống và học tập, kiến tạo sự nghiệp thành công cho sinh viên.

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

PGS.TS. Vũ Anh Dũng

Viện trưởng

Chúng tôi hướng đến sự khai phóng và đa dạng về trí tuệ, học tập theo nhu cầu cá nhân. Đây sẽ là nơi giảng viên và sinh viên có thể cùng nhau chia sẻ kiến thức, khát vọng và tạo bước đột phé cho giáo dục đại học Việt Nam.
Xem thêm
PGS.TS. Vũ Anh Dũng

Đội Ngũ Giảng Viên

PGS.TS. Vũ Anh Dũng

PGS.TS. Vũ Anh Dũng

Viện trưởng

TS. K. David Harrison

TS. K. David Harrison

Phó Hiệu trưởng phụ trách Học thuật, Trường Đại học VinUni
Giáo sư

TS. Stephen J. Leisz

TS. Stephen J. Leisz

Giám đốc Sáng kiến Giáo dục
Quyền Phó Viện trưởng

TS. Billy Wheeler

TS. Billy Wheeler

Giám đốc Chương trình Nhân văn, Nghệ thuật và Khoa học Xã hội (HASS)

GS. Tiến sĩ Anupama Devendrakumar

GS. Tiến sĩ Anupama Devendrakumar

Giảng viên

TS. Lê Duy Anh

TS. Lê Duy Anh

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Jason Picard

PGS.TS. Jason Picard

Giảng viên

TS. Trần Khải Hoài

TS. Trần Khải Hoài

Giảng viên

TS. David Koh

TS. David Koh

Giảng viên

TS. Myles Lynch

TS. Myles Lynch

Giảng viên

TS. Nguyễn Hồng Hải

TS. Nguyễn Hồng Hải

Giảng viên cao cấp

TS. Michael Clark

TS. Michael Clark

Giảng viên

TS. James Collin

TS. James Collin

Giảng viên cao cấp

ThS. Daniel Ruelle

ThS. Daniel Ruelle

Giám đốc chương trình tiếng Anh

ThS. Nhữ Đình Ngọc Anh

ThS. Nhữ Đình Ngọc Anh

Giảng viên cao cấp tiếng Anh

ThS. Đỗ Linh Anh

ThS. Đỗ Linh Anh

Giám đốc Chương trình Pre-College

ThS. Stephen Lindhorst

ThS. Stephen Lindhorst

Giảng viên

Liên hệ

Thông tin chung

Thông tin chung

cas@vinuni.edu.vn