Trang chủ

Tự thiết kế tương lai

Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng – Nơi vun trồng và đào tạo sáu phẩm chất để thành công: Nhân cách, Năng lực, Tư duy Phản biện, Khả năng Lãnh đạo, Tinh thần khởi nghiệp, và Niềm tự hào Quốc gia-Nhận thức Toàn cầu. Mục tiêu của Viện là tạo ra sản phẩm xuất sắc cả trong nghiên cứu và đào tạo bậc đại học và sau đại học, sự đa dạng, khai phóng về trí tuệ, học tập theo nhu cầu cá nhân và học tập suốt đời.

Faculty & Students Spotlight

Student Gap-year Experience – Kỳ nghỉ khó quên

Student Gap-year Experience – Kỳ nghỉ khó quên

"7 tháng đã trôi qua và mình vẫn có thể nhớ chính xác ngày quyết định gap year" - Bài viết đầy cảm hứng của Trần Đình Lê Hoàng (Harry Hoàng Trần), sinh viên Viện Kinh doanh và Quản trị, VinUni

Xem thêm