Khóa học Tiếng Anh dự bị

Mô tả khóa học

Pathway English là môn không tính tín chỉ, nhằm trang bị cho sinh viên trình độ tiếng Anh và các kỹ năng học thuật cần thiết để học tập tốt tại VinUni bằng tiếng Anh. Pathway English Nâng cao dành cho học viên đã hoàn thành chương trình Pathway English Trung cấp hoặc cho những sinh viên có trình độ tiếng Anh đầu vào CEFR B2 (IELTS 6.0 hoặc tương đương). Sinh viên Pathway Trung cấp trong học kỳ mùa Hè sẽ học Pathway Cao cấp trong học kỳ mùa Thu và mùa Xuân, bên cạnh một số môn học đầu tiên. Kết thúc khóa học, sinh viên sẽ có trình độ tiếng Anh tương đương CEFR B2+ và đáp ứng đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào của VinUni.

Mục tiêu học tập

Kết thúc khóa học, sinh viên sẽ phát triển các kỹ năng đọc, nghe, nói và viết tiếng Anh học thuật cơ bản cũng như nâng cao kiến thức về ngữ pháp quy định, cách phát âm và từ vựng học thuật. Các lớp học hoạt động sôi nổi bao gồm thảo luận nhóm, nhiệm vụ và các hoạt động học tập trực tuyến. Sinh viên được cung cấp tài liệu đã được phân loại và xác thực, bao gồm tài liệu nghe nhìn. Sinh viên vẫn được hỗ trợ chiến lược khung, thông tin nhận định, đánh giá quá trình thường xuyên, tương tác với giảng viên và hỗ trợ bên ngoài lớp học, giúp sinh viên đạt kết quả tốt nhất.