ASIAN PHILOSOPHY – ID: 70913

ASIAN PHILOSOPHY – ID: 70913

Asian Philosophy

Khóa học này giúp sinh viên tiếp xúc với các triết gia, khái niệm và lập luận quan trọng của châu Á, tập trung vào các luồng triết học truyền thống có ảnh hưởng nhất đến Việt Nam: Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Sinh viên sẽ áp dụng các tư tưởng triết học quan trọng vào nhiều thách thức xã hội, đạo đức và chính trị xảy ra trong các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể, cũng như ba lĩnh vực học thuật chính của VinUni: y học, kinh doanh và kỹ thuật. Sinh viên sẽ có thể nghiên cứu cách triết học châu Á có thể giúp họ đạt được các mục tiêu cá nhân và hạnh phúc, như một phần của việc áp dụng kiến thức môn học.

Các hoạt động học tập bên ngoài như thiền với nhà sư, thư pháp tại Văn Miếu, thảo luận và tập yoga với chuyên gia Ấn Độ sẽ góp phần mang lại trải nghiệm học tập cho học viên trong suốt khóa học. Các sự kiện văn hóa bổ sung sẽ bao gồm nhiều loại thực phẩm châu Á, trà đạo Nhật Bản và cơ hội nghiên cứu nền tảng của các ngôn ngữ cổ như tiếng Phạn và tiếng Pali.