Art Appreciation & Music Appreciation – ID: 71007

Art Appreciation & Music Appreciation – ID: 71007

Art Appreciation

Đây là Môn học tự chọn một tín chỉ cung cấp phần giới thiệu chung về nghệ thuật thị giác, phương tiện truyền thông, kỹ thuật và lịch sử. Môn học này sử dụng các phương pháp tiếp cận liên ngành để trang bị cho sinh viên kiến thức rộng về bối cảnh lịch sử, thực tiễn, triết học, văn hóa và xã hội của nghệ thuật nhằm giúp sinh viên có được khả năng diễn đạt hiểu biết và diễn giải nghệ thuật. Môn học giới thiệu cho sinh viên các khía cạnh của nghiên cứu và giám tuyển nghệ thuật, cũng như các yếu tố, phương tiện và phương pháp được sử dụng trong các quy trình sáng tạo. Ứng dụng của nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật thị giác trong cuộc sống hàng ngày và trong lĩnh vực kinh doanh, công nghệ và y học. Môn học này cung cấp cho sinh viên cơ hội tìm hiểu về cách nghệ thuật được tạo ra và cách nó phát triển theo thời gian; trau dồi và làm phong phú thêm các giác quan nghệ thuật, kinh nghiệm và sự thích thú đối với các loại hình nghệ thuật khác nhau của sinh viên ngay cả khi sinh viên không phải là nghệ sĩ hoặc không có khả năng vẽ. Môn học này được cung cấp trong lớp và ngoài lớp, môi trường nếu/khi thích hợp.

Music Appreciation

Môn học này cung cấp cho sinh viên cơ hội nghiên cứu cách âm nhạc được tạo ra và phát triển theo thời gian; nó sẽ nâng cao cảm thụ âm nhạc, kinh nghiệm và sự đánh giá cao của sinh viên đối với tất cả các thể loại âm nhạc, bất kể họ có phải là nhạc sĩ hay không. Hơn nữa, môn học này khuyến khích và thúc đẩy các kỹ năng giao tiếp và trình bày bằng lời nói và bằng văn bản của sinh viên, cũng như tư duy phản biện và phân tích cũng như quan điểm liên văn hóa.

Sinh viên đăng ký môn học này sẽ có cơ hội tìm hiểu về lịch sử âm nhạc, từ những hình thức sơ khai nhất cho đến những tác phẩm hiện đại từ khắp nơi trên thế giới. Nhạc cổ điển, nhạc jazz, nhạc sân khấu, phúc âm, dân ca, soul, blues, nhịp điệu Latinh, đồng quê, rock & roll và hip hop là một số hình thức và thể loại âm nhạc. Môn học này cũng bao gồm nhiều thể loại âm nhạc Việt Nam (truyền thống, đương đại, sân khấu và V-pop). Ngoài ra, mối liên hệ giữa âm nhạc và cuộc sống hàng ngày và các phong trào xã hội, cũng như tầm quan trọng về mặt văn hóa, sẽ được khám phá trong môn học. Âm nhạc kỹ thuật số, sự phát triển của Internet và ảnh hưởng của AI đối với ngành công nghiệp âm nhạc, phân phối âm nhạc và tiếp cận âm nhạc trên toàn thế giới cũng là những phần quan trọng của môn học.

Sinh viên không bắt buộc phải có bất kỳ kiến thức nào trước đó về lý thuyết âm nhạc hoặc biểu diễn để tham gia môn học; ví dụ, sinh viên không cần khả năng đọc bản nhạc hoặc chơi bất kỳ nhạc cụ nào. Thay vào đó, nó khuyến khích sinh viên trở thành những người nghe nhạc tích cực và có phê bình, cũng như xem xét cách âm nhạc có thể được kết hợp và sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và các lĩnh vực mà họ quan tâm. Môn học này được dạy trong môi trường lớp học và, nếu cần thiết, bên ngoài lớp học.