ACADEMIC ENGLISH PROGRAM – ID: 70896

ACADEMIC ENGLISH PROGRAM – ID: 70896

Academic English 1

Đây là môn học bắt buộc với thời lượng 3 tín chỉ dành cho tất cả sinh viên hệ cử nhân tại VinUni, nhằm rèn luyện cho sinh viên kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp, kiến thức học thuật và tư duy phản biện. Môn học bao gồm nhiều loại hình giao tiếp, nhưng đặc biệt tập trung vào phương pháp viết khoa học để trang bị cho sinh viên các chiến lược để thành công lâu dài trong các môn học cấp đại học. Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên rất nhiều bài thực hành có hướng dẫn và thực hiện độc lập theo cách tiếp cận viết dựa trên quy trình, bao gồm điều tra, định hình, soạn thảo, phản hồi của giáo viên và bạn học, chiêm nghiệm và phản biện, sửa đổi và sản phẩm cuối cùng. Khung nền tảng này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với các loại hình chức năng phương pháp viết khoa học. Ngoài ra, sinh viên sẽ thực hành dự án mở rộng theo nhóm liên ngành trong toàn bộ môn học để khám phá thêm về các loại hình giao tiếp thực tế, chẳng hạn như bài đăng trên mạng xã hội, email và các loại hình khác, phân tích mục đích, đối tượng, giọng điệu và nội dung của những bài viết này, và trình bày những phát hiện cho bạn học khác.

Khi sử dụng phương pháp học tập tích cực, sinh viên sẽ tự áp dụng trong và ngoài lớp học thông qua các hoạt động thực hành để tự tạo ra các tài liệu học thuật hiệu quả và nhận phản hồi ở nhiều cấp độ để cải thiện và hoàn thiện. Các nhóm nhỏ sẽ được sử dụng thường xuyên để khuyến khích học sinh giao tiếp với mục đích lắng nghe khán giả, đưa ra cũng như nhận phản hồi có giá trị, từ đó thường xuyên bồi dưỡng và áp dụng tư duy phản biện và kỹ năng phản xạ. Sinh viên có thể thực hành thêm và được hỗ trợ thêm về bài viết trong Phòng Writing Lab trong thư viện.

Academic English 2

Đây là môn học bắt buộc với thời lượng 3 tín chỉ dành cho tất cả sinh viên hệ cử nhân tại VinUni, củng cố và mở rộng các kỹ năng học thuật và viết được phát triển trong Tiếng Anh Học thuật 1, nhấn mạnh vào việc tổng hợp nhiều nguồn, lập luận và kỹ thuật nghiên cứu. Mục đích chính của môn học là chuyển đổi từ bài luận viết sang bài nghiên cứu, nâng cao kỹ năng viết học thuật của sinh viên để chuẩn bị cho loại hình viết được sử dụng ở cấp đại học. Sau khi xác định một câu hỏi nghiên cứu, thông qua cách tiếp cận nhiều giai đoạn và có cấu trúc, với sự hỗ trợ đa dạng của bạn bè và người hướng dẫn, sinh viên sẽ thể hiện sự đa dạng của các kỹ năng viết để tạo ra một bài nghiên cứu mạch lạc về một vấn đề có ý nghĩa toàn cầu. Sinh viên sẽ tiếp tục phát triển các kỹ năng nghiên cứu học thuật, tổng hợp và đánh giá cẩn thận kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau, tạo ra các kết nối mới và cuối cùng là hoàn thành các ý tưởng ban đầu. Tiếng Anh học thuật 2 sẽ giúp sinh viên có tiếng nói trong cộng đồng học thuật rộng lớn, phát triển vai trò trong việc truyền đạt ý tưởng và kinh nghiệm tới nhiều đối tượng hơn.

Ngoài việc giúp đỡ, sinh viên có thể trở thành một độc giả quan trọng và một cây bút thuyết phục, có một dự án nhóm tập trung vào nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cho một vấn đề cộng đồng địa phương. Trong các nhóm nhỏ, bạn sẽ cộng tác và chọn một vấn đề mà cộng đồng địa phương phải đối mặt, nghiên cứu vấn đề đó và đề xuất một số giải pháp tiềm năng, được trình bày cho nhiều đối tượng thông qua một bài thuyết trình. Dự án này sẽ phát triển một loạt các kỹ năng của thế kỷ XXI bao gồm thu thập bằng chứng, sáng tạo và đổi mới, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác, kiến thức thông tin, năng suất và trách nhiệm giải trình cũng như thiết kế trực quan.

Các lớp học sẽ tích cực với các hoạt động thực hành tích hợp. Phản hồi của bạn bè và người hướng dẫn sẽ được sử dụng trong suốt môn học, tạo cơ hội đưa ra và nhận phản hồi có giá trị từ các quan điểm khác nhau, từ đó bồi dưỡng và áp dụng tư duy phản biện và kỹ năng phản xạ một cách thường xuyên. Bạn có thể nhận được hỗ trợ bổ sung về bài viết trong Phòng Writing Lab và với người hướng dẫn trong giờ hành chính.